Vi realiserar spännande historiska projekt

kring det som en gång var riksens förnämsta clenodium, Sala Silvergruva.

Riksens Clenodium

Vi realiserar spännande historiska projekt kring det som en gång var riksens förnämsta clenodium, Sala Silvergruva.

Om stiftelsen

Om stiftelsen

Riksens Clenodium för att uthålligt ta vara på de kulturhistoriska värdena vid gruvan. Långsiktigt förbättras därmed gruvans attraktionskraft som ett av Västmanlands främsta kulturminnen.

Projekt vi genomfört

Projekt vi genomfört

Vi har genomfört en rad projekt med mål att säkra gruvans skydd och vård liksom på kunskapsuppbyggnad och forskning, sådant som har stor betydelse för gruvans värde som kulturminne och besöksmål.

Silvergruvans plats i historien

Silvergruvans plats i historien

Det är vid Bråsta backar som historien tar sin början. Bråsta var en vanlig bondby som kom till under 600-700-talet, liksom alla de byar här i Salatrakten som har ändelsen –sta. Kifsta, Kvarsta Ölsta, Härsta.

Bo Svärds teckningsstipendium

Bo Svärds teckningsstipendium

Ett årligt teckningsstipendium har tagits fram för att hedra Bo Svärds konstnärskap. Stipendiet, som är på minst 5 000 kr, avser att uppmuntra en ung lovande tecknare som är bosatt i Sala kommun eller som juryn bedömer på annat sätt har anknytning till Sala.

En gruva i tiden

En gruva i tiden

1998 gick stiftelsen med en förfrågan till Kungsängsskolan, Sala gymnasieskola, om att göra en tredimensionell datormodell av Sala Silvergruva. Stiftelsen hade sökt, och erhållit, pengar från stiftelsen Kunskap och Kompetensutveckling för att utveckla just detta.

Kontakta oss

Kontakta oss

Stiftelsen Riksens Clenodiums styrelse arbetar ideellt för Sala silvergruvas bästa. Kontakta oss gärna om ni på någov viss vill vara med på vår resa i någon form.

Copyright Riksens Clenodium 2020