BO SVÄRDS TECKNINGSSTIPENDIUM
Ett årligt teckningsstipendium har tagits fram för att hedra Bo Svärds konstnärskap. Stipendiet, som är på minst 5 000 kr, avser att uppmuntra en ung lovande tecknare som är bosatt i Sala kommun eller som juryn bedömer på annat sätt har anknytning till Sala. Stipendiaten får under stipendieåret fylla högst 25 år.
Ansökningstiden för stipendiet pågår tom 1 juni.
Ansökan sker med digitala bilder av tre teckningar som sänds till Riksens Clenodium (teckningsstipendium@riksensclenodium.se). Teckningarna med valfritt motiv kan vara i blyerts, kol, tusch, färgpenna eller annan teckningsteknik som juryn accepterar.
Information om stipendiet finns att hämta på www.riksensclenodium.se.

Partners: ICA Åkrahallen, Riksens Clenodium, Sala Allehanda, Sala-Heby Energi, Sala Silvergruva, Sala kommun/Kultur & Fritid, Sala Sparbank och Salabostäder