Insamlingsstiftelsen Riksens Clenodium
Drottning Christinas väg, 733 36 SALA
Bankgiro: 5951-5668
Plusgiro: 82 56 35-6
Org. nr: 879500-6595

Styrelsen

Leif Grönbladh
ordförande
018-54 09 14
Arb: Tel. 018-611 21 52,
Fax 018-611 21 53
Landet: 0224-607 14.
Mobil 070-551 41 87
E-post: leif.gronbladh@neuro.uu.se

 

Maaike Ufvebrandt
kassör

Håkan Ahlgren
sekreterare

ledamot Lars Norling, Therese Nyberg,  Tomas Ahlin, suppleant Katarina Almqvist och Johnny Hellblom.

 

 

Berggren, Leif (kassör) Mamregatan 3, 733 38 SALA, 0224-199 45,
Mobil 070-730 4708. E-post: berggren@byggnadsvard.org

Nyberg, Therese (sekreterare) Hushållargatan 10, 733 40 SALA, 070- 525 75 06

Nyberg.therese@gmail.com

Norling, Lars Blåsippsvägen 4, 776 98 GARPENBERG, 0225-200 51

Mobil 070-25 77 997. E-post: lars_norling@telia.com

Almquist, Katarina Myrkarby Gård, 744 95 VITTINGE, 0224-621 60

arb: 0224-67 72 53, Mobil 073-70 77 253

E-post: katarina.almquist@salasilvergruva.se

Håkan Ahlgren

Suppleanter i styrelsen

Hellblom, Johnny Vallagatan 12 A, 733 33 SALA, 0224-157 97

Mobil 070-74 25 443. E-post: gruvjohnny@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rådgivare till styrelsen

Forsberg, Bernt, Tjalle Klövervägen 35, 733 32 SALA, 070-1618385 E-post: tjalle@sala.se

Sillén, Jennie Varmsätra 114, 733 92 SALA, 0224-231 44.

Mobil 070-60 230 73. E-post: jennie.sillen@hem.utfors.se

Widenbring, Ragnar Mellandammen 105, 733 36 SALA, 0224- 178 03

Mobil 070-689 45 89. E-post: R.Widenbring@sheab.net

Eriksson, Lars-Erik Kornmanstorp 114, 733 91 SALA, E-post: lasse.sala@telia.com

Styrelsens seniorledamöter

Åke Kjellberg, Brunnsgatan 41, 733 31 SALA, 0224-146 15, 070-35 21 536, <ake.kjellberg@sheab.net>

Styrbjörn Lindow, Orrnäs 115, 733 61 V-FÄRNEBO, 0224-74 30 23, 070-34 89 765, <lindow.sala@telia.com>

Bengt Nyfjäll, Hushållargatan 12, 733 40 SALA, 0224-138 26, 070-57 00 698, <bengt@nyfjall.se>

Sandgren, Per-Erik,Syréngatan 19, 733 37 SALA, 0224-149 14,070-55 26 594.

<kajsa-pererik.sandgren@telia.com>

Bo Svärd, Berggatan 6, 733 35 SALA, 0224-165 75

Stiftelsens revisorer

Andersson, Stanley Barrvägen 8, 733 97 SALA, 0224-500 55

Persson, Kent, godk. rev. Öhrlings PwC, Drottninggatan 11A, 733 30 SALA, 0224-367 10.

E-post: kent.persson@se.pwc.com

Håkan Svärd
vice ordförande
Tel: 0224-125 11
Mobil 076-569 34 36.
E-post: hakan.svard@vasteras.se

 

Thomas Ahlin
vice ordförande
Tel: 0224-125 11
Mobil 076-569 34 36.
E-post: hakan.svard@vasteras.se

Håkan Svärd
vice ordförande
Tel: 0224-125 11
Mobil 076-569 34 36.
E-post: hakan.svard@vasteras.se

Håkan Svärd
vice ordförande
Tel: 0224-125 11
Mobil 076-569 34 36.
E-post: hakan.svard@vasteras.se

Håkan Svärd
vice ordförande
Tel: 0224-125 11
Mobil 076-569 34 36.
E-post: hakan.svard@vasteras.se

 

Thomas Ahlin
vice ordförande
Tel: 0224-125 11
Mobil 076-569 34 36.
E-post: hakan.svard@vasteras.se

Håkan Svärd
vice ordförande
Tel: 0224-125 11
Mobil 076-569 34 36.
E-post: hakan.svard@vasteras.se

Håkan Svärd
vice ordförande
Tel: 0224-125 11
Mobil 076-569 34 36.
E-post: hakan.svard@vasteras.se