En gruva i tiden

 

År 1998 gick stiftelsen med en förfrågan till Kungsängsskolan, Sala gymnasieskola, om att göra en tredimensionell datormodell av Sala Silvergruva.
Stiftelsen hade sökt, och erhållit, pengar från stiftelsen Kunskap och Kompetensutveckling för att utveckla just detta.
Till en början skedde det i samarbete med Geologiska institutionen vid Uppsala universitet, men till allra största delen har modellen byggts av elever på Kungsängsskolan.
Projektet fortgår alltjämt och i dagsläget har följande färdigställts: Hela storgruvan, mark och byggnader på gruvområdet, gruvbyn samt gruvans vattensystem.

 I denna film kan man se hela storgruvan med mark och byggnader. Storgruvan (filmen tar ca en minut att ladda ner med ordinärt bredband).

Denna film är kort och i låg upplösning, med tanke på dom som har ett långsamt bredband, för att den ska gå snabbt att ladda ner (ca 10 sek med ordinärt bredband).

Den visar hela modellen med mark och byggnader samt gruvbyarna (på båda sidor om Västeråsvägen).

Det hela går snabbt, men bör ändå ge hyfsad insikt om gruvan och dess omedelbara omgivningar. Snabb film

Denna film visar samma som ovanstående men i bättre kvalité och långsammare hastighet. Del av filmen

Denna film visar hur det, vad vi vet, sett ut inne i gruvbyn. Gruvbyn

Denna film visar en flygning över gruvbyn samt gruvområdet. Överflygning.

Denna film visar en översikt över gruvans och hyttans vattensystem. Med Dalälven i norr och Saladamm och Långforsen i söder.Vatten.

Denna film visar en animerad framväxt av gruvans vattensystem. Vattensystemet

Denna film visar hur vi byggt modellens 155-metersnivå ”inuti” den gamla gruvritningen från 1700-talet. Man ser även dagens vattennivå i   gruvan. Gruvritning.

Denna film visar en del av den turistvandring som går från markytan och ner till 60 meter. Vandring